Formu doldurduktan sonra Detaylı Başvuru FormuTaahhütname  ve Başkanlık Onayı ıslak imzalı şekilde Türkiye Belediyeler Birliği’ne posta yoluyla iletilmelidir. Başkanlık Onayında yer alan proje kayıt numarası alanına KAYSİS sisteminde yer alan Belediyenizin DETSİS numarası yazılacaktır. Belediyenizin sistemde kayıtlı numarasını https://www.kaysis.gov.tr/ adresinden bulabilirsiniz.